Vergoedingen

De tegemoetkoming voor podotherapie komt (in de meeste gevallen) uit de aanvullende verzekering. De hoogte van deze tegemoetkoming is per zorgverzekeraar per pakket verschillend. Het is verstandig om voor uw bezoek uw polisvoorwaarden te raadplegen.

Bent u diabetespatiënt? Dan krijgt u mogelijk ook vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico van € 385,- geldt niet voor podotherapie.

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg.
Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen.
Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Benieuwd wat uw zorgverzekeraar vergoedt voor podotherapie?

De kosten van de behandeling worden door Podoplus rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien de vergoeding niet het volledige bedrag dekt, ontvangt u van ons een factuur met het restbedrag. Deze factuur dient u zelf aan ons te voldoen.

vergoedingen met aangesloten zorgverzekeringen