Privacy Policy

Privacy Policy Podoplus

Voetverzorgingspraktijk PodoPlus hecht veel waarde aan de  bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante inforatie geven oer hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om  met persoonsgegens. voetverzorgingspraktijk PodoPlus houdt zich in alle geallen aan de  tepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegeensbescherming. (AVG WET). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waaroor deze zijn verstrekt. De doelen staan verderop beschreven in dit privacy policy. 

Verwerke van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.